ondersteuningsplan

Een ondersteuningsplan is het resultaat van een gesprek tussen u en een wijkzorgprofessional (vaak een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). Wat staat erin? Uw situatie, uw vraag, wat u zelf al doet en dat wat de gemeente u kan bieden. Een ondersteuningsplan is een...

wijkzorg

Wijkzorg is een door gemeenten ontwikkeld instrument om zorg dichter bij mensen te organiseren. Deze zorg staat voor zorgnetwerken  in de stad waarbinnen een huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, een verzorgende van een thuiszorgorganisatie en...